Regulamin sklepu internetowego ZielonySzop.pl
obowiązuje od 01.10.2016

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy pod adresem www.ZielonySzop.pl prowadzony jest przez firmę Reklamea sp. z o.o. z siedzibą w 31-216 Kraków, ul. Mikołaja Reja 11/5U wpisana do KRS pod numerem 0000742607 prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9452221201, REGON 380887129.

Dane Sprzedawcy:
Adres korespondencyjny: Reklamea sp. z o.o., 31-216 Kraków, ul. Mikołaja Reja 11/5U
Adres poczty email: sklep@zielonyszop.pl
Numer telefonu: +48 507 771 350
Numer rachunku bankowego: 92 1160 2202 0000 0004 5684 8875

Każdy klient Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

Nieniejszy regulamin jest dostępny pod adresem http://zielonyszop.pl/info/3-regulamin-sklepu

§ 1

Definicje

Konsument osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca firma Reklamea sp. z o.o. z siedzibą w 31-216 Krakówul. Mikołaja Reja 11/5U wpisana do KRS pod numerem 0000742607 prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9452221201, REGON 380887129

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zielonyszop.pl

Klient każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Umowa zawarta na odległość umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową Produktów widocznych na stronach Sklepu.

 2. Sprzedawana produkty są nowe. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania Produktów wyprzedażowych (nie pełnowartościowych), które będą stosownie oznaczone i opisane.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, nie zawierają podatku VAT (Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT na podst. art.113 ust.1 ustawy o VAT ).

 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 6. Niniejszy Regulamin skierowany jest do klientów korzystających ze Sklepu i określa ogólne zasady korzystania oraz warunki i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 7. Wymagania techniczne - do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 11, Chrome 40, FireFox 35, Opera 27, Safari 5 lub nowszych,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (email),

 3. włączona obsługa plików cookies i języka Javascript w przeglądarce internetowej,

 4. zainstalowany program FlashPlayer,

 5. minimalna rodzielczość ekranu 1024x768

§ 3

Konto

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić niezbędne dane w Formularzu rejestracji, podając swój login i hasło niezbędne do logowania.

 2. Podanie danych rejestracyjnych jest dobrowolne choć niezbędne do realizacji Zamówienia. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.

 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

§ 4
Zamówienia i realizacja

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. W celu złożenia Zamówienia należy:

  a. Wybrać Produkt lub Produkty które chcemy zamówić i potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka" lub równoznaczny
  b. Przejść do widoku Koszyka
  c. Zalogować się na swoje Konto (opcjonalnie) lub złożyć zamówienie bez rejestracji

  d. Wybrać adres dostawy lub wpisać nowy adres dostawy
  e. Wybrać metodę dostawy Zamówienia i metodę płatności za Zamówienie

  f. Przeczytać i zatwierdzić "Warunki korzystania z usług" zaznaczając odpowiednie pola

  g. Zaakceptować Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku "Kupuję i płacę"

 1. Klient składając Zamówienie w Sklepie (przyciskając guzik "Kupuję i płacę") składa ofertę do zawarcia Umowy Sprzedaży, otrzymuje automatycznie potwierdzenie złożenia tej oferty na adres poczty email podany w Formularzu Zamówienia.

 2. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę następuje w momencie wysyłki do Klienta osobneej wiadomości e-maila potwierdzającej warunki Umowy Sprzedaży.

§ 5

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Koszty dostawy Zamówienia ponosi Klient chyba, że Sprzedawca określi inaczej.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  a. Poczta Polska - Przesyłka Kurier 48, przesyłka pobraniowa Kurier 48,

  b. DPD - Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

  c. Inpost – Paczkomat

 3. Cennik przesyłek oraz orientacyjne czasy dostawy dostępne są pod adresem http://zielonyszop.pl/info/1-wysylka

 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  a. Płatność za pobraniem – płatność realizowana przy odbiorze Zamówienia, płacona kurierowi

  b. Płatność przelewem bezpośrednio na konto Sprzedawcy ING 86 1050 1113 1000 0092 2847 4533, w tytule powinien znaleść się numer zamówienia.

  c. Płatności za pośrednitwem serwisu PayU

 5. Klient powinien opłacić Zamówienie do 5 dni roboczych jeżli wybrał przedpłatę za Zamówienie, jeżeli po tym czasie nie uda się nawiązać kontaktu z Klientem Zamówienie zostanie anulowane.


§
6

Dostawa

 1. Wysyłka zamówienia przez Sprzedawcę jest realizowana tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Czas realizacji zamówienia to 1-10 dni roboczych od złożenia Zamówienia przez Klienta chyba, że w opisie Produktu zaznaczono inaczej.

 3. W przypadku gdyby czas realizacji Zamówienia miał być dłuższy niż 5 dni roboczych Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o tym fakcie. Klient może zrezygnować z takiego Zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów.

 4. Sprzedawca informuje Klienta o realizacji zamówienia i wysyłce Produktów poprzez wiadomość email wysyłaną na adres Klienta podany w Zamówieniu.

 5. W momencie dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 6. W momencie odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego InPost sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki, produktów lub braków ilościowych mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 48 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@zielonyszop.pl oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie logistycznej.

§ 7

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres email Sprzedawcy, dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone na początku niniejszego Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

  odniesieniu do Umowy:

  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:
  zielonyszop.pl 31-216 Krakówul. Mikołaja Reja 11/5U

 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 8. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  d. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

  przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub dostawą do Paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.


TANIA WYSYŁKA

wysyłka już od 10 zł

BEZPIECZNE ZAKUPY
zakupy zabezpieczone przez SSL
GWARANCJA ZWROTU
masz 14 dni na zwrot
FACHOWA POMOC
od 10 do 16 pn-pt